Servicii medicale

Asistenta medicala de urgenta si transport asistat pentru pacienti critici / necritici.

Consultatii de urgenta la domiciliu.

Transport sanitar neasistat.

Compartimentul de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat functioneaza ca structura distincta in cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, avand in organigrama sa personal medical cu studii superioare, personal medical cu studii medii, conducatori auto ambulantieri si alte categorii de personal necesare functionarii acestuia.

Compartimentul de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat functioneaza in regim de garda si/sau ture de cel mult 12 ore.

Ambulanța MH | SJA MEHEDINTI