Dispecerat: tel 0252 323 851 fax 0252 316 270 # Fax secretariat: 0252 333 166 secretariat@ambulantamh.ro

SJA MEHEDINTI

Ambulanta mh

Serviciile de Ambulanta Judetene sunt unitati sanitare publice cu personalitate juridica, aflate in coordonarea Ministerului Sanatatii si a Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Serviciul de Ambulanta este component al asistentei publice integrate de urgenta – asistenta asigurata de institutiile publice de stat aflate in structurile Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Administratiei si Internelor si/sau in structura autoritatilor publice locale, precum si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale prin Directia pentru apel unic de urgenta 1-1-2

Asistenta publica integrata de urgenta include ansamblul de masuri si activitati cu caracter logistic, tehnic si medical, destinate in principal salvarii si pastrarii vietii.

 

Serviciul de Ambulanta (SAJ) are in structura sa:

 • compartiment pentru asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport medical asistat;
 • compartiment pentru consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat;
 • compartiment tehnic-administrativ;
 • compartiment financiar-contabil.
 

 

Legislație

 • Lista actualizata a cerintelor legale pentru functionarea serviciilor de ambulanta (descarca).
 • Legislatie primara si secundara privind acordarea asistentei medicale de urgenta Ordin 1091 din 07.09.2006 descarca.
 • Ordin 1091 din 07.09.2006 descarca  privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.
 • Ordin 1092 din 07.09.2006 descarca  privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza prespitaliceasca.
 • Ordin 2011 din 22.11.2007 descarca  privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta.
 • Ordin 2021 din 30.12.2008 descarca  pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
 • Ordin  52/55 din 25.01.2010descarca  privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta.
 • Ordin 168 din 18.02.2008  descarca  privind raportarea metodologiei de raportare a cazurilor si evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanta.
 • Ordin 219 din 01.04.2002 descarca  privind aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale.
 • Lege 95 din 14.04.2006 descarca  privind reforma in domeniul sanatatii (*actualizata la data de 29 decembrie 2009*).
 • HGR 857 din 25.08.2011 descarca  privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice.
 • Lege 339 din 29.11.2005 descarca  privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope.
 • Ordin 1226 din 02.12.2012 descarca  pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale.
 • OUG 195 din 2012  descarca  privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata.
 • HGR 1391 din 2006 descarca  pentru aprobarea regulamentului de aplicare a ordonantei de urgenta a guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
 • ORDIN al Ministrului Sanatatii Nr.2121 din 2007 privind-metodologia de utilizare a autospecialelelor de consult la domiciliu descarca.
 • LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public descarca
Ambulanța MH | SJA MEHEDINTI