Borderou de notare si Barem de corectare pentru proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului vacant de economist specialist IA perioada nedeterminata cu timp partial de lucru 4ore/zi in cadrul biroului R.U.N.O.S

Barem de corectare

Borderou de notareAmbulanța MH | SJA MEHEDINTI