Lista funcțiilor și drepturile salariale 26.03.2020